Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Jesteś tu: Strona główna >> Studenckie Koło Naukowe
Koło Naukowe Chemii Związków Makrocyklicznych i Nanotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu  

Koło Naukowe Chemii Związków Makrocyklicznych i Nanotechnologii działa przy katedrze Technologii Chemicznej Środków Leczniczych od 2006 r. Opiekunem naukowym jest mgr farm. Tomasz Koczorowski, a przewodniczącym Mateusz Grajewski, aktualnie student IV roku farmacji. Badania SKN obejmują przede wszystkim syntezę, a także ocenę właściwości fizykochemicznych porfirazyn i ftalocyjanin - porfirynoidowych analogów takich związków naturalnych, jak hem, kobalamina czy chlorofil. (Rys 1).

Porfiryna Porfirazyna Ftalocyjanina

Rys. 1. Porfiryna, porfirazyna, ftalocyjanina

Porfirazynowe makrocykle są związkami o potencjalnych zastosowaniach w terapii fotodynamicznej (photodynamic therapy, PDT) i bionanotechnologii. PDT stwarza możliwość niszczenia tkanek nowotworowych w sposób selektywny za sprawą reakcji fotochemicznych wywoływanych specjalnymi barwnikami bez większego ryzyka uszkodzenia tkanek zdrowych. W PDT czynnik fotouczulający podaje się do tkanki nowotworowej, a następnie aktywuje go światłem. Przeniesienie energii ze wzbudzonego stanu trypletowego fotosensybilizatora na tlen cząsteczkowy prowadzi do wygenerowania aktywnych form tlenu (reactive oxygen species - ROS), z których najważniejszą jest tlen singletowy. Z kolei inne właściwości związane z występowaniem swoistej fluorescencji, pozwalają na szerokie wykorzystanie związków porfirazynowych w różnych obszarach przemysłu takich jak: przewodniki i półprzewodniki elektryczne, fototranzystory i fotodiody, światłowody i systemy pamięci.

Dodatkowym atutem związków porfirynoidowych, posiadajacych w centrum pierścienia kation metalu przejściowego, jest potencjalna możliwość katalizowania reakcji hydroksylacji i utleniania związków organicznych, w tym substancji leczniczych. Właściwość ta jest wykorzystywana w badaniach biomimetycznych naśladowania funkcji cytochromów P450, które są także prowadzone w Katedrze.

Innym tematem prac badawczych SKN jest synteza i charakterystyka fizykochemiczna pochodnych kwasu kynureninowego, naturalnego związku o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych.

Zapraszamy studentów do uczestniczenia w pracach koła naukowego. Zdobędziecie Państwo cenne doświadczenie laboratoryjne z zakresu metod dotyczących syntezy i charakterystyki syntezowanych związków. Techniki, które wykorzystujemy to:
- Chromatografia kolumnowa i cienkowarstwowa,
- Spektroskopia NMR, UV-Vis, IR, Raman
- Spektrometria MS (ESI, MALDI)
Związki poddajemy ponadto ocenie właściwości sensorycznych w stosunku do różnych leków i jonów metali.

Praca w SKN Chemii Związków Makrocyklicznych i Nanotechnologii to:
•    Możliwość zdobycia cennego doświadczenia i wyników, które można wykorzystać przy pisaniu pracy magisterskiej,
•   Udział w publikacjach oraz prezentowanie własnych osiągnięć naukowych na krajowych i międzynarodowych konferencjach np. Konwersatorium Chemii Medycznej w Lublinie,
•    Połączenie indywidualnego planu zająć z własną aktywnością naukową,
•    Praca w młodym, dynamicznym zespole, w sympatycznej atmosferze.

Kontakt:

Przewodniczący - Piotr Tanalski (piotr.tanalski@wp.pl)

Opiekun - dr n. farm. Tomasz Koczorowski (tkoczorowski@ump.edu.pl; tel. 61 854 66 33)

 


Kolejnym kołem naukowym działającym przy Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej Środków Leczniczych jest SKN Badań Strukturalnych utworzone w bieżącym roku akademickim. Prace nad badaniami strukturalnymi rozpoczęły się w ubiegłym roku w ramach działalności SKN Badań Związków Makrocyklicznych i Nanotechnologii, co zaowocowało przyznaniem grantu pt. „Modyfikacja właściwości mikrobiologicznych kwasu glicyretynowego poprzez syntezę jego analogów oraz możliwość ich zastosowania w procesie kokrystalizacji”. Opiekunem SKN Badań Strukturalnych jest Pani dr hab. Ewa Tykarska,
a przewodniczącą SKN jest Marta Nowicka. Obecnie na kole naukowym prowadzone są badania nad:
•    krystalizacją oraz kokrystalizacją kwasu glicyretynowego oraz jego pochodnych,
•    potwierdzaniem tożsamości związków metodami spektroskopowymi,
•    od bieżącego roku akademickiego rozpoczęliśmy również nowe badania nad pochodnymi stilbenów.
Praca w SKN Badań Strukturalnych jest prowadzona we współpracy z SKN Badań Związków Makrocyklicznych i Nanotechnologii oraz SKN Projektowania i Syntezy Leku.

Przykładowy monokryształ

Schemat budowy warstwy hydrofobowej
związków bolaamfifilowych na przykładzie GA (kwas glicyryzynowy)

Możliwości, jakie daje praca w SKN Badań Strukturalnych:
•    zapoznanie się z różnymi metodami krystalizacji oraz rentgenowską analizą strukturalną,
•    synteza nowych związków o potencjalnych właściwościach farmakologicznych (we współpracy z SKN Badań Związków Makrocyklicznych i Nanotechnologii oraz SKN Projektowania i Syntezy Leku) oraz badanie ich struktury metodami dyfrakcyjnymi i spektroskopowymi,
•    udział w publikacjach oraz prezentowanie własnych osiągnięć naukowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych,
•    połączenie indywidualnego planu zająć z własną aktywnością naukową,
•    praca w młodym, dynamicznym zespole, w sympatycznej atmosferze.

Tegoroczna sesja posterowa na Konwersatorium Chemii Medycznej w Lublinie

Kontakt:

Przewodnicząca: Marta Nowicka
e-mail: marta.nowicka2@op.pl


JAK PRACUJEMY W KOŁACH NAUKOWYCH ?

Osoby szczególnie zainteresowane pracą naukową mają możliwość udziału w publikacjach oraz prezentowaniu własnych osiągnięć na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Tradycją stały się coroczne wyjazdy na Konserwatorium Chemii Medycznej w Lublinie, gdzie poza wykładami znajdujemy czas na zwiedzanie miasta, a także wspólną zabawę. Koła naukowe funkcjonują w systemie otwartym dla studentów, umożliwiając każdemu połączenie indywidualnego planu zająć z własną aktywnością naukową. Działamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00. Na koniec warto uwzględnić osiągnięcia naszych byłych członków, którzy także dzięki zaangażowaniu w pracy koła naukowego często odnaleźli swoją drogę na naszej Alma Mater jako doktoranci, a w przyszłości być może również jako pracownicy naukowi.

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY CZŁONKÓW SKN:

 • Wojciech Szczołko – XLIII Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich w roku 2007 - wyróżnienie
 • Michał Kryjewski – XLV Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich w roku 2009 - wyróżnienie
 • Jarosław Piskorz – XLV Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich w roku 2009 – III miejsce
 • Dyplom uznania JM Rektora UM w Poznaniu dla Michała Kryjewskiego w 2009
 • Dyplom uznania JM Rektora UM w Poznaniu dla Jarosława Piskorza w 2009
 • Travel Grant od Niemieckiego Tow. Chemicznego dla Michała Kryjewskiego w 2009
 • Travel Grant od Niemieckiego Tow. Chemicznego dla Jarosława Piskorza w 2009
 • Dawid Brudnicki, XLVI Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich w roku 2010 – II miejsce
 • List Gratulacyjny JM Rektora UM w Poznaniu dla Tomasza Koczorowskiego w roku 2010
 • Sebastian Lijewski - nagrodzenie studenckiego projektu badawczego I-szym miejscem w Ogólnopolskim Konkursie dla Autorów i Promotorów Najlepszych Projektów Naukowych Realizowanych przez Studentów i Doktorantów pod patronatem MNiSW - StRuNa 2011 w kategorii Projekt Roku 2011
 • Mateusz Ściepura - ocenienie tegorocznego projektu studenckiego na konferencji International 12th International Congress of Young Medical Scientists w Poznaniu I miejscem w panelu farmaceutycznym i II w zestawieniu wszystkich paneli
 • Michał Nowak I miejsce, Anna Wzgarda III miejsce – XLVIII Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich w roku 2012
 • Michał Nowak – nagroda III stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich w Warszawie w roku 2014
 • Wojciech Kołoszyc - LI Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich w 2015 roku - wyróżnienie
 • Dominik Langer - LI Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich w 2015 roku - II miejsce

 

 

Odwiedziło nas: 19919
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaiu. Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych.
Polityka prywatności