Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Jesteś tu: Strona główna >> Katedra >> Pracownicy >> Skład osobowy

Prof. dr hab. n. farm. Tomasz Gośliński

Kierownik Katedry

tomasz.goslinski@ump.edu.pl

tel. 61 854 66 31

Ukończył kierunek farmacja na Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Następnie uzyskał tytuł doktora nauk chemicznych w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Dwuletni staż podoktorski odbył na Wydziale Chemii w Imperial College London jako stypendysta Marie Curie EIF, British Council i Ministerstwa Nauki. Od 2006 r. pracuje na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Medycznym im. Karla Marcinkowskiego w Poznaniu, a od 2012 r. pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych. Do jego naukowych zainteresowań należą chemia nukleozydów, synteza i charakterystyka związków makrocyklicznych, w szczególności porfirazyn. ResearcherID: A-4639-2010, http://www.researcherid.com/rid/A-4639-2010

Publikacje   ORCID

 

Dr hab. n. farm. Ewa Tykarska, prof. UM

Adiunkt z habilitacją

etykarsk@ump.edu.pl

tel. 61 854 66 63

Publikacje   ORCID

 

Dr n. farm. Marcin Wierzchowski

Adiunkt

mwierzch@ump.edu.pl

tel. 61 854 66 37

Publikacje    ORCID

 

Dr n. chem. Zbigniew Dutkiewicz

Adiunkt

zdutkie@ump.edu.pl

tel. 61 854 66 19

Publikacje    ORCID

 

Dr n. farm. Wojciech Szczołko

Adiunkt

wszczolko@ump.edu.pl

tel. 61 854 66 32

Praca doktorska: " Synteza, charakterystyka i właściwości biologiczne nowych układów porfirynoidowych o rozbudowanych grupach peryferyjnych", Poznań 2013.

Obszarem jego zainteresowań są synteza porfirazyn, ftalocyjanin, pochodnych kwasu gliceretynowego i glicyryzynowego oraz chemia układu morfolinowego. Naukowy warsztat to synteza organiczna skojarzona z odpowiednim aparatem analitycznym, głównie spektroskopowym (1H i 13C NMR, MS UV-Vis, FL IR) i chromatograficznym (HPLC, TLC).

Publikacje    ORCID

 

Dr n. chem. Barbara Wicher

Adiunkt

basia.wicher@wp.pl

tel. 61 854 66 65

Praca doktorska: "Krystalochemiczne badania wieloskładnikowych kryształów związków organicznych", Poznań 2013.

Jej badania dotyczą modyfikacji właściwości substancji aktywnych biologicznie poprzez syntezę układów wieloskładnikowych, na przykład kokryształów czy solwatów. Główna metoda badawcza to dyfrakcja promieni rentgenowskich na próbkach mono- i polikrystalicznych.

Publikacje    ORCID

 

Dr n. farm. Sebastian Lijewski

Specjalista naukowo - techniczny

slijewski@ump.edu.pl

tel. 61 854 66 33

Ukończył kierunek farmacja na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku 2012. Praca magisterska pt. "Synteza i właściwości fizyko–chemiczne nowych porfirazyn posiadających peryferyjne rozbudowane ugrupowania tiolowe". 

Zainteresowania badawcze obejmują syntezę oraz badania fizyko-chemiczne makrocyklicznych związków porfirazynowych posiadających rozbudowane peryferyjne ugrupowania sulfanylowe.

Publikacje    ORCID

 

Dr n. farm. Tomasz Koczorowski

Adiunkt

tkoczorowski@ump.edu.pl

tel. 61 854 66 33

Absolwent farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Z wykształcenia także ratownik medyczny. Obecnie adiunkt, specjalizujący się w syntezie i charakterystyce nowych związków makrocyklicznych o potencjalnym zastosowaniu w medycynie i bionanotechnologii. Laureat nagrody "Hasik-Seige Award 2013".

Praca doktorska: "Porfirazyny o potencjalnym zastosowaniu w biomimetyce cytochromów - synteza i charakterystyka fizykochemiczna"

Obszarem jego zainteresowań jest synteza i charakterystyka maleonitryli oraz porfirazyn z rozbudowanym układem peryferyjnym, zwłaszcza pochodnych żelazowych i manganowych, o potencjalnym zastosowaniu jako katalizatorów reakcji utleniania w biomimetyce cytochromów grupy P450.

Publikacje    ORCID

 
  Dr n. farm. Dariusz Młynarczyk

Zatrudniony w ramach projektu NCN

mlynarczyk.dariusz@gmail.com

tel. 61 854 66 33

Praca magisterska: "Próby selektywnego nitrowania fenylowych pochodnych pirydazyny", Poznań 2012.

Obszarem jego badań w ramach grantu Sonata Bis jest synteza niesymetrycznych porfirynoidów z grupy tribenzoporfirazyn.

Publikacje   ORCID
 
Mgr inż. Rita Kuba

Specjalista

rkuba@ump.edu.pl

tel. 61 854 66-30
 

Mgr Agnieszka Gielara - Korzańska

Specjalista

agnieszka.gielara@op.pl

tel. 61 854 66 19

 

 
Renata Ruszkowska

Samodzielny technik

renataruszkowska@ump.edu.pl

tel. 61 854 66 37
 
Beata Kwiatkowska

Samodzielny technik

kwiatkowskabeata@op.pl

tel. 61 854 66 30

 

SŁUCHACZE STUDIÓW DOKTORANCKICH

 

Rafał Krakowiak

Mgr Rafał Krakowiak

rafal.krakowiak@student.ump.edu.pl

tel. 61 854 66 33

Absolwent biotechnologii medycznej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Praca magisterska pt. "Porfirazyny z rozbudowanymi ugrupowaniami peryferyjnymi – synteza, charakterystyka fizykochemiczna i potencjalne zastosowania w bionanotechnologii."

Obecnie słuchacz studiów doktoranckich w ramach programu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich NanoBioTech.

Publikacje   ORCID

 Dominik Langer

Mgr Dominik Langer

dominik_langer@wp.pl

tel. 61 854 66 32

Absolwent kierunku farmacja na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Praca magisterska pt. "Synteza i rentgenowska analiza strukturalna pochodnych kwasu glicyretynowego o potencjalnych właściwościach farmakologicznych".

Publikacje   ORCID

 Dawid Łażewski

Mgr Dawid Łażewski 

dlazewski@ump.edu.pl

tel. 61 854 66 37

2009-2014 Studia magisterskie na kierunku farmacja. Praca magisterska pt. "Synteza metoksylowych i hydroksylowych pochodnych trans-stilbenu oraz ocena ich wpływu na aktywność aromatazy zależnej od cytochromu P450"
 
Obecnie słuchacz studiów doktoranckich w ramach programu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich NanoBioTech.

Publikacje   ORCID

   

 

Odwiedziło nas: 19919
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaiu. Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych.
Polityka prywatności